Minuty SLAA
Medytacje dla uzależnionych od miłości i seksu na 366 dni roku

Medytacje dla uzależnionych od miłości i seksu na każdy dzień roku to tylko zbiór propozycji - szkiców, które możesz rozbudowywać i przekształcać tak, by były bliższe Twojemu sercu i wyobraźni. Nie wszystkie będą jednakowo do Ciebie przemawiać, w niektórych być może się nie odnajdziesz, na pewno jednak z każdej zdołasz coś wyłuskać.

Uzależnienie od miłości i seksu jest wyjątkowo uporczywe i głęboko zakorzenione. To choroba pełna subtelnych pułapek i ustawicznie ulatniająca się ze świadomości. Tym bardziej ważne jest, byśmy stale odświeżali sobie jej obraz oraz nasz wspólny cel. Minuty SLAA mogą nas w tym dodatkowo wspomagać. Motta inspirujące każde z rozważań (uzupełnione myślami i wspólnymi doświadczeniami uczestników SLAA) zapożyczone są z kulturowego i duchowego dziedzictwa całej ludzkości. Są tylko pretekstem, ukazują jednak, że idee Dwunastu Kroków - ścieżki prowadzącej z uzależnień do przebudzenia duchowego i człowieczej pełni - przewijały się w ludzkiej myśli od wieków. Jednak dopiero AA zawdzięczamy zebranie ich w zwarty program, który - adaptowany następnie do innych uzależnień - sprawdza się także dla nas na drodze do wyzwolenia się z erotomanii i do zupełnej wewnętrznej przemiany.

Gadget iGoogle prezentuje Ci jedną, właściwą medytację w danym dniu, albowiem i lekarstwo należy przyjmować w pojedynczych dawkach. Czytanie Minut SLAA na raz, ciągiem, byłoby bardziej zaspokajaniem ciekawości, niż pomocą w pracy nad własnym zdrowieniem i duchowym wzrostem. Proces ten przebiega powoli, wymaga regularności i nie udaje się go przyspieszyć. Nie tracąc naszej indywidualności, zyskujemy w tych medytacjach dodatkowe źródło więzi - więzi poprzez łączenie się w myślach i w duchu - więzi z sobą, z innymi SLAA i z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy i gdziekolwiek się znajdujemy.

Niech te codzienne modlitwy i rozważania staną się dla nas wyrazem wdzięczności za inspirację, która umożliwiła ich napisanie. Niech będą w nas jak dodatkowy żagiel na „szalupie ratunkowej” jaką jest Wspólnota SLAA. Niech wzbogacają nasze mityngi i ducha i niech pomagają nam zgrać się z wolą Siły Wyższej - pełnić ją w zewnętrznym życiu i spełniać we własnym sercu. Niech więc tchnienie Siły Wyższej każdego dnia napina w nas żagle duszy i pomaga nam zachować kurs wspólny na seksualno-uczuciową trzeźwość i duchowe przebudzenie.

Dodaj ten gadget do Twojej strony iGoogle.